Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouko Miesvirta
jouko.miesvirta@wippies.fi

Varapuheenjohtaja:
Kikka Salo-Saarinen
kss72@dnainternet.net


Sihteeri:
Mika Raukunen
mika@navettanikkarit.fi

Maskun Keskustan paikallisyhdistyksen kannanotto

Maskun Keskusta ry on seurannut huolestuneena alueellisen eriarvoisuuden kehittymistä Maskussa.
Kun kuntalainen valitsee asuinpaikan taajamakeskuksen ulkopuolelta, hän tekee samalla valinnan, että isompien kuntakeskusten kaltaisia lähipalveluja ei ole saatavilla. Kaikessa päätöksenteossa on kuitenkin huomioitava asukkaiden tasapuolinen kohtelu asuinpaikasta riippumatta, asuivatpa he sitten taajamissa tai haja-asutusalueella. Säilyttämällä palvelut koko kunnan alueella, pidämme Maskun elinvoimaisena ja varteenotettavana vaihtoehtona uusille ja nykyisille kuntalaisille. Mitä enemmän pystymme tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja sekä asumisratkaisuihin että lähipalvelujen eri muotojen kehittämiseen, sitä kilpailukykyisemmäksi Masku kehittyy. Näin pystymme myös antamaan ihmisille vapauden päättää itse minkälaisessa ympäristössä hän haluaa asua.

4.2.2018 Maskun Keskustan paikallisyhdistys