Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouko Miesvirta
jouko.miesvirta@wippies.fi

Varapuheenjohtaja:
Kikka Salo-Saarinen
kss72@dnainternet.net


Sihteeri:
Mika Raukunen
mika@navettanikkarit.fi

9.10.2010 Kunnallisjärjestön hallitus

Maskun keskustan kunnallisjärjestön lehdistötiedote

Maskun keskustan kunnallisjärjestö on huolissaan haja-asutusalueiden palvelujen puolesta. Vapaa-ajan palveluita ollaan karsimassa säästöjen toivossa ja liikuntapaikkojen talvikunnostustakin vähennetään. Monissa yhteyksissä on ollut myös yhdistysten kokoontumistilojen myyminen tai ainakin niiden siirtäminen yhdistysten vastuulle. Eli taas uusi palvelutason lasku joka kohdistuu kunnan reuna-aluille.

Monet haja-asutusalueen asukkaat ovat asuneet monien sukupolvien ajan samaisissa kylissä. Tilakeskukset ja asuinalueet ovat syntyneet monien vuosikymmenten aikana. Nämä kyseiset ihmiset ovat joskus perustaneet Maskun kunnan. Vasta kahden/kolmen vuosikymmenen aikana keskustaajamat ovat syntyneet. Näidenkin asuinalueiden tulemisen ovat varmistaneet kunnan vanhat asukkaat.

Haja-asutusalueen tarpeet on otettava paremmin huomioon ja niisä on oltava suunnitelmallisuutta sekä linjakkuutta. Vesihuolto ei saa olla pelkästään alueen asukkaiden hoidettavana vaan siihen on kunnan tultava mukaan. Ratkaisut mitkä koskettavat jopa liittymistä toisen kunnan omistamaan linjastoon ovat käsittämättömiä, varsinkin kun mitään ei olla neuvoteltu valmiiksi. Kuitenkin jos ajatellaan edes jätevesiosuuskuntia, on niiden kannalta tärkeää saada runkolinjat kasvupisteiden lähettyville. Tämän jälkeen on edes teoriassa mahdollista perustaa osuuskuntia. Myös suunnittelussa on kunnan tultava mukaan. Tällä varmistetaan tasapuolisuus sekä estetään virheiden syntymistä. Tässä kohtaa voidaan muistuttaa yleiskaavaehdotuksesta jossa Maskun kunta oli jopa kieltämässä kiinteistökohtaiset puhdistusjärjestelmät. Kaavaehdotukseen saatiin muutos joten hyvä niin.

Maskussa on arvokasta maisemallista aluetta, on puhdasta pohjavesialuetta, on merenrantaa, on avointa peltomaisemaa ja monia muita ympäristöjä. Nämäkin alueet eivät ole itsestään selvyys vaan niitä täytyy myös hoitaa ja vaalia. Kun katsomme omaa nenäämme pidemmälle ja teemme yhteistyötä saavutamme paremmin päämäärän, vielä paremman paikan asua ja elää.

Maskun keskustan kunnallisjärjestö