Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouko Miesvirta
jouko.miesvirta@wippies.fi

Varapuheenjohtaja:
Kikka Salo-Saarinen
kss72@dnainternet.net


Sihteeri:
Mika Raukunen
mika@navettanikkarit.fi

11.03.2010

Kunnallisjärjestön aloite Puoluekokoukseen

Kevätkokouksen valmistelun yhteydessä päätettiin esittää aloite joka esitellään Suomen Keskustan Puoluekokoukselle.

Aloitteella haluttiin tuoda esille paikallisia Maskulaisia tarpeita liittyen tiepiirin tiehankkeisiin joihin ei ole suoraan vaikutusmahdollisuutta kunnallisella päätöksenteolla.

Ohessa liitteenä Maskun Keskustan kunnallisjärjestön aloite:

Aloite Keskustan puoluekokoukseen 

8-tien välillä Raisio-Mynämäki sekä siihen liittyvien ja sitä tukevien Maskun pääteiden liikenneturvallisuuden parantaminen 

Maskun keskustan kunnallisjärjestö haluaa vauhdittaa 8-tien turvallisuuden parantamista Maskun ja Nousiaisten kuntien osalta. Kyseinen tieosuus on vaarallinen suuren liikennemäärän takia. 8-tie on myös raskasliikenteen väylä pohjoiseen suuntaan Suomessa. On muistettava että 8-tien alkupäässä sijaitsevat Turun ja Naantalin satamat. Tien vaarallisuus korostuu Maskun ja Nousiaisten kuntien kohdalla, tiiviin rakentamisen alueella. Lisäksi Maskun kunnan alueella sijaitsee pohjavesivarantoalueita joiden läpi tie kulkee.

Maskun ja Nousiaisten kuntien alueella olevat risteysalueet ovat todella vaarallisia. Monet vakavat liikenneturmat lähivuosina kertovat nykyisten liikennejärjestelyiden riittämättömyyden. Myös jatkuvaa liikenteen melua ei ole estetty kulkeutumasta lähiympäristöön tällä hetkellä millään lailla.

8-tiestä on valmiit suunnitelmat kyseisen alueen kohdalla ja maastokartoituksiakin on tehty. Tärkein asia eli hankeen rahoitus kuitenkin puuttuu.

Myös Seikeläntien-Kustavintien risteyksessä on tapahtunut lukuisia onnettomuuksia. Naantalista Lietsalantienä tuleva tie muuttuu Kustavintien ylittessäään Seikeläntieksi ja liittyy 8-tiehen Maskun keskustan tuntumassa. Naantalin sataman raskas liikenne ohjautuu tätä reittiä länsi-Suomen suuntaan. Risteysalue tarvitsee turvallisuutta lisääviä parannuksia. Ko. risteysalueelle on esitetty kiertoliittymää jonka toteutuksesta ei ole kuitenkaan saatu vahvistusta.

Naantalista Maskun läpi 8-tielle johtavalle raskaan satamaliikenteen käyttämältä Lietsalantieltä puuttuu katuvalaistus väliltä Naantali-Seikeläntie. Samoin Kustavintieltä puuttuu katuvalaistus Raisiosta lähtien lukuunottamatta Seikeläntien ja Nousiaistentien risteysalueita. Kevyen liikenteen väylä puuttuu Kustavintieltä valiltä Raisio-Nousiaistentien risteys lukuunottamatta lyhyttä pätkää Seikeläntien risteyksen tuntumassa. Katuvalaistusta löytyy kuitenkin alueen vähemmän liikennettä omaavilta tieosuuksilta vaikka niitä ei jostain syystä pääväylien osalta olekkaan toteutettu.

Seikeläntien risteyksessä sijaitsee 150 oppilaan koulu jonka oppilasmäärä on kasvussa sekä alueelle on suunniteltu 60 paikkainen päiväkoti. Kustavintien varsi Raision ja Seikelän välillä on tiivistä omakotitaloaluetta. Lapset liikkuvat tällä hetkellä valaisemattomia ja vilkasliikenteisiä pääväyliä pitkin sekä kustavintien osalta myös ilman kevytliikennetien suojaa.

Täten esitämme puoluekokoukselle aloitteen jossa vauhditetaan 8-tien rahoitusta valtion osalta. Samalla esitämme 8-tiehen liittyvien ja sitä tukevien Maskun alueen pääteiden turvallisuuden parantamista. 

Kunnioittaen; Maskun Keskustan Kunnallisjärjestö