Yhteystiedot

Puheenjohtaja:
Jouko Miesvirta
jouko.miesvirta@wippies.fi

Varapuheenjohtaja:
Kikka Salo-Saarinen
kss72@dnainternet.net


Sihteeri:
Mika Raukunen
mika@navettanikkarit.fi

Keskustan puheenjohtajan kesäkirje

Tämän alustuksen jälkeen on viesti Keskustan puheenjohtajalta. Mielestämme viestissä on kaksi keskeisintä koko Suomea lähitulevaisuudessa koskevaa suurta linjaratkaisua. Menemmekö kohti Euroopan integraatiota ottamalla etelä-euroopan holtittomat valtiontaloudet maksettavaksemme ja haluammeko Suomeen voimakkaasti keskittävän kuntarakennemallin. 

Kunnallisvaaleissaa vaikutusmahdollisuudet EU:n integraatioon ovat pienet mutta kuntarakenteeseen vaikutusmahdollisuudet ovat merkittävät. Äänestämällä päätät mitä kuntarakennemallia kotikuntaasi haluat. Masku on Paras-lain hengen mukaisesti tehnyt kuntaliitokset entisen Lemun ja Askaisten kanssa. Lisäksi on perustettu terveys- ja sosiaalipuolen kunta-yhtymä yhdessä Mynämäen ja Nousiaisten kanssa joka pitää sisällään 20 000 ihmisen väestöpohjan. Mutta nämä toimet eivät hallitukselle riitä vaan Paras-laki saa jatkokseen uuden kansallisen lain jonka tarkoituksena on sulauttaa Suomen kunnat entistä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Maskun osalta tämä tarkoittaisi hallituksen nykyisten kaavailujen mukaisesti Suur-Turkuun liittymistä.

Olemme kunnallisjärjestössä ehdottomasti sitä mieltä että kuntatalouden ongelmat ja kestävyysvaje ei korjaudu kuntarajoja muuttamalla tai noudattamalla pää-asiallisten työssäkäyntilalueiden rajoja. Kuntien menoista suurin osa koostuu lakisääteisistä palveluista- ja toiminnoista. Olisi paljon järkevämpää keskittyä näihin kuntia koskeviin lakivelvoitteisiin palveluihin, tehtävänjakoon valtion ja kuntien välillä sekä valtion kuntatukijärjestelmän uudistamiseen ja kehittämiseen. Ja ennekaikkea ongelmien tarkkaan paikalliseen kartoittamiseen ennen suurempia yleistettyjä linjaratkaisuja.

Muuttoliike Turun ympäristökuntiin on mahdollistanut uusien kauppa- ja palvelukeskusten muodostumisen ympäristökuntien alueille. Jos Turku päättäisi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvistä asioista olisi seurauksena kaupan- ja palveluiden keskittäminen takaisin ydinkaupunkiin. Tämä tarkoittasi lähipalveluiden heikkenemistä ympäristökunnissa ja luonnollisen kehityksen siirtämistä poliittisin keinoin takaisin kaupunkikeskeiseksi. Hajautetulla rakennemallilla saamme tasa-arvoisemman ja kehittyvämmän kunta-rakenteen myös keskuskaupunkien ulkopuolelle joka paremmin palvelee ihmisten erilaisia tarpeita ja toiveita arjen askareissa sekä asuinympäristöön ja palveluihin liittyen. Ja ennenkaikkea se kohtelee maasetukuntia ja kaupunkeja tasapuolisesti.

Meillä täällä Suomessa on paljon tilaa suhteutettunä väestömäärään ja kaupunkikoot ovat suhteellisen pieniä (lukuunottamatta pääkaupunkiseutua). Ei ole mielekästä yrittää poliittisella ohjauksella tiivistää yhdyskuntarakennetta koska mitään merkittäviä etuja ei tästä ympäristön ja joukkoliikenteen kannalta kuitenkaan olisi saavutettavissa. Itse asiassa uusimpien tukimusten mukaan haja-asutusalueella asuminen jopa pienentäa hiilijalanjälkeä verrattuna suuriin taajamiin ja kaupunkiasumiseen. Eli maaseutukunnissa asuminen on ekologisestikin hyvä ratkaisu toisin kuin yleisesti luullaan.

Ja nyt se Keskustan puheenjohtajan viesti joka on päivätty 23.07.2012:


Hyvä ystävä, Säistä riippumatta kesä etenee ja eduskuntakin kokoontui historiallisesti keskellä heinäkuuta eilen ja tänään. Mielestämme Espanjaa ei olisi pitänyt tukea. Nyt yhteisvastuuta kasvatettiin enemmän kuin alkuperäisissä sopimuksissa määriteltiin. Mielestämme Euron vakauden tulee perustua yhteisesti sovittujen pelisääntöjen ja vakaussopimusten noudattamiseen, siis talouskuriin eikä velkojen pistämiseen yhteiseen piikkiin. Euroopassa ja Suomessa pitäisi nyt panostaa yrittäjyyteen, tutkimukseen, tuotekehitykseen ja teollisuutemme uusiutumiseen esimerkiksi vihreän talouden avulla. Sen sijaan, että näin tehtäisiin, nyt syödään omat ja samalla osa naapurinkin siemenperunoista. Etelä-Euroopan maat tavoittelevat yhteistä velkaa. Se on selkeästi heidän etunsa ja tavoitteensa. Emme pidä ollenkaan mahdottomana, että myös Saksa suostuu tähän, jos liittovaltiokehitystä samalla viedään eteenpäin. Kompromissin lopputulos olisi siis liittovaltio, jonka syntyminen edellyttää perussopimuksen muuttamista. Keskusta ei hyväksy liittovaltiota ja vaatii kansanäänestystä, jos perussopimusta ollaan siihen suuntaan muuttamassa. Kohti kuntavaaleja Olemme puoluejohtona kiertäneet eri kesätapahtumissa ja tunnelma on erittäin positiivinen. Lähdimme Rovaniemeltä yhtenäisinä ja kuntavaalien ehdokashankinta etenee nyt mukavasti. Meillä on toki ongelmallisia kuntia ja paljon työtä edessämme. Kuntavaalit ovat yksinkertaisesti kansanäänestys kolmesta asiasta: -Haluammeko säilyttää oman kunnan itsenäisyyden ja perustaa kuntaliitoksen vapaaehtoisuuteen? -Haluammeko toteuttaa hallituksen pakkoon perustuvan kuntaliitoksen? -Haluammeko rakentaa keskitettyä vai hajautettua yhteiskuntaa? Nyt, jos koskaan tarvitsemme vastuullisia kuntapäättäjiä. Vetoamme sinuun henkilökohtaisesti, jotta voisit joko lähteä itse ehdolle tai ainakin tuoda nimiä oman kunnallisjärjestösi puheenjohtajan tai vaalivastaavan tietoon. Nyt on aika rohkeasti pyytää sellaisiakin ihmisiä mukaan, joita ei ole aiemmin syystä tai toisesta kysytty mukaan toimintaamme. Seuraava voittomme, ehdokaslistojen saaminen täyteen, on meidän kaikkien aktiivisuudesta kiinni. Kesäterveisin eduskunnan kahvilasta puurolautasen äärestä, Juha Sipilä